Privacyverklaring

U heeft er recht op dat ZakelijkZuiniger zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen wanneer u van onze diensten gebruik maakt.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en streven ernaar om uw persoonsgegevens in overeenstemming met toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming te verwerken. Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door om te begrijpen welke informatie we verzamelen en hoe we deze zullen gebruiken.

Verzamelde persoonsgegevens
Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Dit kan onder meer uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, IBAN en andere informatie zijn die nodig is om u van dienst te kunnen zijn.

Doeleinden van gegevensverwerking
We gebruiken de verzamelde persoonsgegevens om de volgende doeleinden te vervullen:

  • Het leveren van onze diensten en het beantwoorden van uw vragen en verzoeken.
  • Het verstrekken van nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft ingeschreven.

 
Gegevensbewaring
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Zolang je bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren we je gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we je gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. We zullen redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens nauwkeurig en actueel zijn.

Openbaarmaking van persoonsgegevens
We kunnen uw persoonsgegevens delen met vertrouwde derde partijen die ons helpen bij het leveren van onze diensten.
We zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of openbaar maken aan andere derden.

Gegevensbeveiliging
We zullen redelijke technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We zullen ook ervoor zorgen dat onze vertrouwde derde partijen passende beveiligingsmaatregelen implementeren.

Uw rechten
U heeft een aantal rechten als ZakelijkZuiniger uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

  • Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?
  • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door ZakelijkZuiniger.
  • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is.
  • Recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

U kunt uw verzoek digitaal indienen. ZakelijkZuiniger zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken reageren. Vervolgens kunt u ZakelijkZuiniger verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal ZakelijkZuiniger in ieder geval binnen 4 weken reageren. Let op: het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens van u zijn.

Let op: het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens van u zijn.
U kunt ons bereiken per e-mail via info@zakelijkzuiniger.nl.

Uw websitebezoek
ZakelijkZuiniger maakt gebruikt van functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen in de privacyverklaring
We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment bij te werken of te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht zodra de herziene privacyverklaring op onze website wordt geplaatst. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te controleren op updates.

Contactgegevens
Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via e-mailadres info@zakelijkzuiniger.nl

Ons postadres:
Gemeente Teylingen
Raadhuisplein 1 
2215 MA Voorhout

Laatst bijgewerkt: [15-6-2023]